OPŠTI USLOVI PLAĆANJA

Ukoliko se odlučite da putujete sa agencijom Holiday,  izaberite način plaćanja koji vam najviše odgovara.

 

 

 

 

ZA LETOVANJA

Gotovinsko plaćanje

30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja

Gotovinsko plaćanje, čekovi, administrativne zabrane

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u u jednakim mesečnim ratama čekovima građana do 01.10. BEZ KAMATE!
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 30.01. (uz doplatu od 1.5% mesečno, na rate koje dospevaju posle korišćenja aranžmana)

Platne kartice

 • Prihvatamo platne kartice: Visa, Dina, Master, Maestro, American Express
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i American Express). Važi za korisnike koji izvrše rezervaciju i uplatu u našoj agenciji

Potrošački krediti

Potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pre početka korišćenja aranžmana

ZA EVROPSKE METROPOLE

Gotovinsko plaćanje

30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja

Gotovinsko plaćanje, čekovi, administrativne zabrane

30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70%  u jednakim mesečnim ratama čekovima prema progamu putovanja:

 • odloženo do dva meseca nakon početka putovanja BEZ KAMATE
 • odloženo plaćanje do 4 meseca nakon početka putovanja (uz doplatu od 1.5% mesečno, na rate koje dospevaju posle korišćenja aranžmana)

Platne kartice

 • Prihvatamo platne kartice: Visa, Dina, Master, Maestro, American Express
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i American Express). Važi za korisnike koji izvrše rezervaciju i uplatu u našoj agenciji.

Potrošački krediti

potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pre početka korišćenja aranžmana

ZA ODMORE, WELLNESS

Gotovinsko plaćanje

30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja

Gotovinsko plaćanje, čekovi, administrativne zabrane

30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70%  u jednakim mesečnim ratama čekovima prema progamu putovanja:

 • odloženo do dva meseca BEZ KAMATE
 • odloženo plaćanje do 5 meseci (uz doplatu od 1.5% mesečno, na rate koje dospevaju posle korišćenja aranžmana)

Platne kartice

 • Prihvatamo platne kartice: Visa, Dina, Master, Maestro, American Express

Potrošački krediti

 • Potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pre početka korišćenja aranžmana

ZA AVIONSKE KARTE

Gotovinsko plaćanje

100% prilikom rezervacije

Gotovinsko plaćanje, čekovi, administrativne zabrane

50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% odloženo u dve mesečne rate BEZ KAMATE

Platne kartice

 • prihvatamo platne kartice: Visa, Dina, Master, Maestro, American Express
 • agencija odobrava uz troškove obrade zahteva 1% na iznos plaćen karticom

NAPOMENA:

Uslovima plaćanja su obuhvaćeni aranžmani i usluge kad je agencija Holiday organizator. Pojedini programi imaju uslove plaćanja koji mogu malo da odstupaju od generalnih uslova plaćanja. Za aranžmane kada je agencija Holiday posrednik, važe drugi uslovi plaćanja.