Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji koji se pruža se od severozapada ka jugoistoku oko 75 kilometara, dosežući u srednjem delu širinu oko 40km.
Najviši deo je prostrana površ Ravni Kopaonik, oko koje se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017m) na kome je Pančićev mauzolej, Karaman (1934m), Gobelja (1834m) i dr. Jugoistočno od Suvog Rudišta greben Kopaonika je sužen i raščlanjen u niz plastastih uzvišenja: Čardak (1590m), Šatorica (1750m) i Oštro koplje (1789m)itd. Danas je Kopaonik turistički centar koji privlači veliki broj turista kako u zimskom tako i u letnjem periodu.

Pretražite još

Fitriraj po Array:

14 rezultata je pronađeno